Over ons

Natuur

Het klimaat verandert, dat is een feit. Hoe het exact gaat veranderen weet niemand precies, maar er zijn wel duidelijke indicaties en veranderingen. De mens zal deze veranderingen moeten accepteren en zich moeten adapteren om een leefbare situatie te (be)houden op de aarde.

Hiervoor kan de mens inspiratie halen uit de natuur, want de natuur past zich al miljoenen jaren aan op een continue veranderende aarde. Van ijstijden tot periodes met enorme hitte (gem. 12 graden warmer dan nu), de natuur past zich aan en doet dit op de meest effectieve en efficiënte manier. De natuur is letterlijk een bibliotheek vol ideeën en oplossingen voor de huidige en toekomstige problemen in de gebouwde omgeving o.a.: wateroverlast, hittestress, droogte, bodemdaling. Biomimicry kan dus goed worden ingezet om meer klimaat adaptief (het tijdig en effectief aanpassen aan het actuele of verwachte klimaat) te ontwerpen en te bouwen en tevens te kijken naar meer circulaire vormen van energie -en materiaalgebruik.

Naast klimaat adaptief ontwerpen en bouwen ligt er een belangrijke taak voor de mens om ook terug te geven aan de natuur, meer samen te werken. Dit kan door natuur inclusief te ontwerpen en te bouwen. Natuur inclusief bouwen betekent dat er bewust ruimte voor biodiversiteit wordt gecreëerd op, aan of in het gebouw en de gebouwde omgeving, zodat er meer diverse planten- en diersoorten kunnen leven.

Klimaat adaptief en natuur inclusief ontwerpen en bouwen is voor INSPIRA bij al haar projecten uitgangpunt. Op deze wijze werkt INSPIRA eraan onderdeel te zijn/worden van de oplossingen en samen met de natuur te werken in plaats van tegen de natuur.

Building for the good of people and in harmony with nature

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram