Over ons

Filosofie

Over INSPIRA

Filosofie

Beeld bij filosofie

De filosofie van INSPIRA – ontwikkelen vanuit een bewuste intentie

De industriële revolutie heeft enorm veel impact gehad op het dagelijkse leven van mensen, zowel positief als negatief. De negatieve gevolgen (vervuiling, klimaatverandering en ongelijkheid) hebben architecten, (natuur)filosofen, politici en andere groepen mensen in de afgelopen eeuw in beweging gezet om te zoeken naar een nieuwe balans.

Architecten zoals Frank Lloyd Wright, Richard Neutra en Rudolf Steiner hebben met hun architectuur verschillende vormen laten zien voor een nieuwe balans tussen natuur en gebouw. Zij hebben aan de basis gestaan van een meer holistische benadering van de gebouwde omgeving (mede geïnspireerd
door de (natuur)filosofen Johann Wolfgang Goethe, Ralph Waldo Emerson, John Muir en Henry David Thoreau.

In deze holistische benadering staat de mens centraal en is de natuur een inspiratiebron voor het ontwerp / de architectuur.

Door klimaatverandering, de energiecrisis en alle informatie vanuit onderzoek en wetenschap, worden steeds meer mensen bewust van de invloed die wij als mens (kunnen) hebben op de gebouwde omgeving. Maar vooral het steeds evidenter worden van de negatieve gevolgen voor de mens en de natuur brengt bewustzijn over dat het ingrijpend anders moet.

De industrie rondom de gebouwde omgeving heeft zich te lang blind gestaard op de korte termijn en wordt nu geconfronteerd met de gevolgen op de lange termijn. Deze confrontatie brengt de noodzaak aan het licht dat het gehele ontwikkel -en bouwproces anders moet om te komen tot een nieuwe balans voor gebouw, mens en natuur. Een balans met een regeneratieve werking; een positieve impact op de mens en in harmonie met de natuur. Met als doel (eco)-systemen te herstellen, te creëren en te behouden.

Deze denkwijze in het ontwikkel -en bouwproces van gebouwen heeft INSPIRA vertaald in concrete uitgangspunten voor het ontwikkelen en realiseren van gebouwen (zie schema). Voor nadere toelichting over de filosofie van INSPIRA verwijzen wij graag naar de whitepaper van INSPIRA: Een visie op gebouw, mens en natuur.

Download Whitepaper.

Visie INSPIRA

Intenties

Elk gebouw ontstaat vanuit verschillende intenties. Om een positieve impact te kunnen maken moet er bewuste sturing worden gegeven aan deze intenties. Dit kan op drie niveaus die elk hun eigen sfeer van beïnvloeding hebben waarmee INSPIRA uiteindelijk beoogt een positieve impact te creëren op de mens en de natuur: 

  • Het 1e niveau zijn de intenties voor het gebouw en de daaruit voortvloeiende belangen. Dit is de basis voor het maken van alle beslissingen voor het gebouw en daarmee het  belangrijkste niveau voor het creëren van impact. 
  • Het 2e niveau qua beïnvloeding vloeit voort uit de keuzes voor het ontwerp en de materialisatie van het gebouw. Het bewust gebruiken van bepaalde materialen om te bouwen vergt een diepe kennis over architectuur en de materialen waarmee de gebouwde omgeving wordt gerealiseerd. 
  • Het 3e niveau van beïnvloeding ligt bij het bouwen zelf; hoe het gebouw wordt gemaakt heeft invloed op de mensen die het gaan gebruiken. Cruciale onderdelen hierbij zijn de keuze van het bouwproces, de mensen die het productieproces van alle onderdelen van het gebouw aansturen en de mensen die het gebouw maken, in elkaar zetten.  

INSPIRA werkt bij het realiseren van gebouwen bewust vanuit deze drie niveaus omdat zij ervan overtuigd is dat alleen een positieve impact gecreëerd kan worden als er bewust wordt gewerkt op alle drie niveaus. 

Mens
Architectuur ontworpen vanuit de mens moet bijdragen aan een gezonde fysieke -en mentale gesteldheid en aan het stimuleren van positieve energieniveaus. 

Het is de ambitie van INSPIRA om een bijdrage te leveren aan een gezonde fysieke -en mentale gesteldheid en om de mens te helpen positieve energieniveaus te bereiken. Dit realiseert INSPIRA door binnen al haar projecten de volgende vijf waardevolle eigenschappen in een gebouw te realiseren:

  • Comfort
  • Gezondheid
  • Geborgenheid
  • Inspiratie
  • Sociale interactie

Natuur
Het klimaat verandert, dat is een feit. Hoe het exact gaat veranderen weet niemand precies, maar er zijn wel duidelijke indicaties en veranderingen. De mens zal deze veranderingen moeten accepteren en zich moeten adapteren om een leefbare situatie te (be)houden op de aarde. 

Hiervoor kan de mens inspiratie halen uit de natuur, want de natuur past zich al miljoenen jaren aan op een continue veranderende aarde. Van ijstijden tot periodes met enorme hitte (gem. 12 graden warmer dan nu), de natuur past zich aan en doet dit op de meest effectieve en efficiënte manier. De natuur is letterlijk een bibliotheek vol ideeën en oplossingen voor de huidige en toekomstige problemen in de gebouwde omgeving o.a.: wateroverlast, hittestress, droogte, bodemdaling. Biomimicry kan dus goed worden ingezet om meer klimaat adaptief (het tijdig en effectief aanpassen aan het actuele of verwachte klimaat) te ontwerpen en te bouwen en tevens te kijken naar meer circulaire vormen van energie -en materiaalgebruik. 

Naast klimaat adaptief ontwerpen en bouwen ligt er een belangrijke taak voor de mens om ook terug te geven aan de natuur, meer samen te werken. Dit kan door natuur inclusief te ontwerpen en te bouwen. Natuur inclusief bouwen betekent dat er bewust ruimte voor biodiversiteit wordt gecreëerd op, aan of in het gebouw en de gebouwde omgeving, zodat er meer diverse planten- en diersoorten kunnen leven.
Klimaat adaptief en natuur inclusief ontwerpen en bouwen is voor INSPIRA bij al haar projecten uitgangpunt. Op deze wijze werkt INSPIRA eraan onderdeel te zijn/worden van de oplossingen en samen met de natuur te werken in plaats van tegen de natuur.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram