Over ons

Gebouw

Elk gebouw ontstaat vanuit verschillende intenties. Om een positieve impact te kunnen maken moet er bewuste sturing worden gegeven aan deze intenties. Dit kan op drie niveaus die elk hun eigen sfeer van beïnvloeding hebben waarmee INSPIRA uiteindelijk beoogt een positieve impact te creëren op de mens en de natuur:

  • Het 1 e niveau zijn de intenties voor het gebouw en de daaruit voortvloeiende belangen. Dit is de basis voor het maken van alle beslissingen voor het gebouw en daarmee het belangrijkste niveau voor het creëren van impact.
  • Het 2 e niveau qua beïnvloeding vloeit voort uit de keuzes voor het ontwerp en de materialisatie van het gebouw. Het bewust gebruiken van bepaalde materialen om te bouwen vergt een diepe kennis over architectuur en de materialen waarmee de gebouwde omgeving wordt gerealiseerd.
  • Het 3 e niveau van beïnvloeding ligt bij het bouwen zelf; hoe het gebouw wordt gemaakt heeft invloed op de mensen die het gaan gebruiken. Cruciale onderdelen hierbij zijn de keuze van het bouwproces, de mensen die het productieproces van alle onderdelen van het gebouw aansturen en de mensen die het gebouw maken, in elkaar zetten.

INSPIRA werkt bij het realiseren van gebouwen bewust vanuit deze drie niveaus omdat zij ervan overtuigd is dat alleen een positieve impact gecreëerd kan worden als er bewust wordt gewerkt op alle drie niveaus.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram