Over ons

Filosofie van INSPIRA Old

De filosofie van INSPIRA – ontwikkelen vanuit een bewuste intentie

De industriële revolutie heeft enorm veel impact gehad op het dagelijkse leven van mensen, zowel positief als negatief. De negatieve gevolgen (vervuiling, klimaatverandering en ongelijkheid) hebben architecten, (natuur)filosofen, politici en andere groepen mensen in de afgelopen eeuw in beweging gezet om te zoeken naar een nieuwe balans.

Architecten zoals Frank Lloyd Wright, Richard Neutra en Rudolf Steiner hebben met hun architectuur verschillende vormen laten zien voor een nieuwe balans tussen natuur en gebouw. Zij hebben aan de basis gestaan van een meer holistische benadering van de gebouwde omgeving, mede geïnspireerd door de (natuur)filosofen Johann Wolfgang Goethe, Ralph Waldo Emerson en Henry David Thoreau.

In deze holistische benadering staat de mens centraal en is de natuur een inspiratiebron voor het ontwerp / de architectuur.

Door klimaatverandering, de energiecrisis en alle informatie vanuit onderzoek en wetenschap, worden steeds meer mensen bewust van de invloed die wij als mens (kunnen) hebben op de gebouwde omgeving. Maar vooral het steeds evidenter worden van de negatieve gevolgen voor de mens en de natuur brengt bewustzijn over dat het ingrijpend anders moet.

De industrie rondom de gebouwde omgeving heeft zich te lang blind gestaard op de korte termijn en wordt nu geconfronteerd met de gevolgen op de lange termijn. Deze confrontatie brengt de noodzaak aan het licht dat het gehele ontwikkel -en bouwproces anders moet om te komen tot een nieuwe balans voor gebouw, mens en natuur. Een balans met een regeneratieve werking; een positieve impact op de mens en in harmonie met de natuur. Met als doel (eco)-systemen te herstellen, te creëren en te behouden.

Deze denkwijze in het ontwikkel -en bouwproces van gebouwen heeft INSPIRA vertaald in concrete uitgangspunten voor het ontwikkelen en realiseren van gebouwen (zie schema). Voor nadere toelichting over de filosofie van INSPIRA verwijzen wij graag naar de whitepaper van INSPIRA: Een visie op gebouw, mens en natuur.

Missie INSPIRA
Gebouwen realiseren met een positieve impact op de mens en in harmonie met de natuur.

Visie INSPIRA
Gebouwen realiseren:

  • met bewuste sturing op intentie
  • met architectuur voor fysieke -en mentale gezondheid van de mens
  • met natuur en voor de natuur
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram